cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Практическо обучение във връзка с проект ,,Детският живот е безценен” на СО район ,,Подуяне“.


Учители от детска градина № 103 „Патиланско царство“ се включиха в практическо обучение във връзка с проект ,,Детският живот е безценен” на СО район ,,Подуяне“, което се проведе в актовата зала на 49 ОУ ,,Бенито Хуарес“. Педагогическите специалисти участваха в Модул ,,Спешни детски състояния“, който е насочен към придобиване на умения от учителите в детските градини за адекватна реакция при възникнали инциденти с деца до пристигането на екипите на Спешна медицинска помощ. Педагозите бяха обучени да различават спешни състояния при децата и усвоиха методите за реагиране, и третиране на различни наранявания. Обучителната програма се проведе от ,,Академия първа помощ“ и нейният екип от квалифицирани доктори – експерти в областта на спешната медицинска помощ.

Проектът е финансиран от Програма за изпълнение на общинска стратегия ,,София спортува“.