cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

За нас


С наближаването на месец септември идва време за подготовка на началото на новата учебна година.

Всяка година през септември, когато започва новият сезон в яслата и детската градина, по правило се изискват резултати от няколко различни изследвания, направени на детето, за да бъде осигурена безопасността на всички посещаващи детската градина. Преди да постъпят за началото на учебната година, родителите на всяко дете с първоначален прием трябва да представят съответния набор от документи и изследвания. Ако детето посещава редовно детска градина, но е отсъствало през лятото за повече от 60 дни, също е необходимо да се проведат медицински изследвания.

Ето кои са тези изследвания:

Изследване за патогенни чревни бактерии (салмонели, ешерихия коли, шигели) и чревни паразити. Тези изследвания трябва да се извършат не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.  Имайте предвид, че изследвате отнема 4 работни дни.

Изследване на кръв и урина – пълна кръвна картина и СУЕ. Тези изследвания се провеждат в лабораторни условия, като изискването е резултатите да са направени не повече от 7 дни преди постъпване на детето в ясла или детска градина.

Изследване на единия от родителите за сифилис (Васерман). Това изследване се прави еднократно и само при първоначален прием на детето в детска ясла. То се осъществява чрез кръвна проба от родителя, като в рамките на няколко дни резултатът е готов и може да се представи в детската градина.  За да е валидно изследването, то следва да бъде направено не повече от 6 месеца преди постъпване на детето в яслата.

АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЛУЧАЙ НА COVID – 19  В ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ  

Наредба № 3/06.04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила    

Вътрешни правила за дейността на детска градина № 103 „Патиланско Царство“ в извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19

Страница 1

.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Ние децата от царство патиланско към успеха сме поели волно, весело живеем, знаем, можем и умеем.

Уважаеми бивши и настоящи родители,
Благодарим за доверието, с което ни поверявате децата си. Това за нас е признание и огромна отговорност. Всички ние искаме децата ни да живеят по добре, да развиват качествата и способностите си. За това се стремим да ги възпитаваме да растат с вяра и стремеж към доброто и красивото, с любов към българското, с любознателност и увереност към света.
Непрестанни са нашите усилия да направим детското заведение вълнуващо място, където децата ни да откриват и да развиват таланта си.

НАШАТА МИСИЯ

Да предоставим възможност на детето да се радва и да преживява щастливо всеки миг от детството си. Да расте със самочувствието, че е значимо, обичано, ценено.

ЦЕЛИ

Да научим децата да мислят, откриват и решават проблеми, да бъдат творци с развито въображение.
Ще постигнем своите цели като:
– работим индивидуално с всяко дете;
– родителите са наши партньори и сьмишленици в дейността на детската градина.

АМБИЦИЯ

Да бъдем най-добрите! Като екип професионалисти да превърнем Детска Градина №103 „Патиланско царство” в любимо място за децата..