cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Допълнителни Образователни Дейности


Обяви за провеждане на Конкурс по документи за допълнителни образователни
дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 година. (Документи >Обяви)


ДГ №103 ”ПАТИЛАНСКО ЦАРСТВО” предлага различни и интересни дейности за вашите деца.
С помощта на висококвалифицирани специалисти, децата развиват своите способности и таланти:

Английски език
Спортни танци
Народни танци
Приложни изкуства
Футбол
Джудо
Летен лагер на море
Спортна академия на планина
Театри
Възпитателно-образователният процес се организира така, че в детската градина да цари спокойна и ведра атмосфера.
Децата имат възможност да избират дейности , съобразно интересите си, да се обучават и получават знания за света, който ги заобикаля..