Уникален номер в Регистъра на ОП:02693-2016-0002

         Справка за плащания по обществена поръчка на ДГ 103 към 31.10.2017г