cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Обществен съвет


ОТЧЕТ за дейността на обществения съвет на ДГ №103 „Патиланско царство“ за периода 2022-2023 година

На 05.10.2022 г. се проведе събрание на представителите на родителите на децата от ДГ № 103 “Патиланско Царство“, на което се сформира Обществен съвет към детската градина. Численият състав на членовете на Обществения съвет към се състои от 5 души – един представител на администрация район „Подуяне“ – Ели Скаранкова и четирима представители на родителите, които са:

  1. Николай Митковски- председател
  2. Диляна Василева
  3. Милена Кръстанова
  4. Вяра  Божкова

Към състава на общественият съвет са включени и трима резервни членове, които заемат мястото на отсъстващите от заседанията:

  1.  Мария  Стаева;
  2.  Габриела  Йорданова;
  3. Теодора  Иванова.

1.  Правилник