cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Обществен съвет


На 10.12.2019г. се проведе събрание на представителите на родителите на децата от ДГ № 103 “Патиланско Царство“, на което се сформира Обществен съвет към детската градина. Численият състав на членовете на Обществения съвет към се състои от 5 души – един представител на администрация район „Подуяне“ – зам. кмет Ани Бързанова и четирима представители на родителите, които са:

1.Диляна Василева – председател

 1. Николай Митковски
 2. Милена Кръстанова
 3. Росица Тошева

Към състава на общественият съвет са включени и трима резервни членове, които заемат мястото на отсъстващите от заседанията:

 1. Георги Тодоров
 2. Марина Мамирева
 3. Недялка Стайкова

На 15.12.2016г. се проведе събрание на представителите на родителите на децата от ДГ № 103 “Патиланско Царство“, на което се сформира Обществен съвет към детската градина. Численият състав на членовете на Обществения съвет към се състои от 5 души – един представител на администрация район „Подуяне“ – зам. кмет Ани Бързанова

и четирима представители на родителите, които са:

 1. Иван Каменов Смилов
 2. Ивелина Мирославова Евгениева
 3. Цветелина Петрова Маринова
 4. Люба Николова Костадинова

Към състава на общественият съвет са включени и трима резервни членове, които заемат мястото на отсъстващите от заседанията:

 1. Георги Георгиев Тодоров
 2. Венцислав Йотов Витков
 3. Галина Димитрова Стоянова

На първото си събрание Обществения съвет избра за председател Иван Каменов Смилов и Люба Николова Костадинова за протоколчик.

1.  Правилник