cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

ОДЗ №91 „Слънчев кът“ спечели проект

ОДЗ №91 „Слънчев кът“ спечели проект „Туризмът и екологичното възпитание на децата от 5-6 годишна възраст“.

Проектът е съфинансиран по Програма за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на кандидатурата на София за европейска столица на културата-2019г

logo-home

Posted by

  • Новини